POSTER VAN EEN KORT FEEDBACKPROCES

Feedback is een krachtige strategie om leerlingen een stap verder te helpen in het leerproces. Een van de manier om dit te organiseren is in een kort-feedbackproces. Nu hebben we met dank aan Dennis Vos van het Hofstad Lyceum in een poster de stappen van een kort-feedbackproces visueel gemaakt. Deze poster kan mooi zichtbaar maken welke stappen docenten in hun…

KWALITEITSBESEF D.M.V. VOORBEELDEN VERGELIJKEN (INCLUSIEF POSTER)

Kwaliteitsbesef bijbrengen is een belangrijke strategie binnen formatief handelen. De strategie wordt gebruikt om leerlingen duidelijk te maken wat er van ze verwacht wordt bij meer complexe vaardigheden. Een van de manieren is het vergelijken van voorbeelden. Nu hebben we met dank aan Dennis Vos van het Hofstad Lyceum in een poster de stappen voor kwaliteitsbesef bijbrengen visueel gemaakt. Deze poster kan…

Formatief handelen en de 5 gouden regels

Aan de basis van formatief handelen staat het proces van formatief handelen. Eerder hebben we dit model al op onze site gedeeld. Nu hebben we deze met dank aan Dennis Vos van het Hofstad Lyceum in een poster gecombineerd met de 5 gouden regels van het proces van formatief handelen. Deze poster kan mooi zichtbaar maken welke stappen docenten in…

“Formatief handelen in de online les”

Sinds de coronapandemie hebben we al een aantal periodes gehad waarin er online lesgegeven moest worden. Voor veel docenten is dit niet de reguliere gang van zaken en het blijft daarom zoeken naar de juiste aanpak. Onlineonderwijs kent namelijk een aantal specifieke uitdagingen. Omdat je geen oogcontact kunt maken, mis je een belangrijk contact met de klas. Daarom is het…

Vijf basisprincipes voor formatief handelen

Op steeds meer scholen wordt formatief handelen ingezet in het onderwijs. Maar er blijken nog veel misvattingen en onduidelijkheden te zijn over wat formatief handelen nou precies is en hoe het effectief ingezet kan worden in de lespraktijk. In deze blog willen wij de basisbeginselen van formatief handelen delen. Deze beginselen geven richting aan wat formatief handelen is, maar geven…

Boeken top vijf formatief handelen

Veel leraren stapelen hun interessante boeken over onderwijs op voor in de zomervakantie. Op het strand, naast het zwembad of in de hangmat is het ideale moment om nieuwe inzichten en inspiratie op te doen voor na de vakantie. Zelf raak ik altijd erg geïnspireerd door literatuur over effectief lesgeven & formatief handelen. Hieronder de vier boeken die ik aanraad…